YINKRACHT

Waarom ons werk YinCoaching heet

Lichaam en geest zijn één geheel, daar zijn ook wij Westerlingen inmiddels van doordrongen. Het Yin-Yang symbool drukt deze eenheid uit. Tao is de oude Chinese filosofie die draait om de harmonie van Yin en Yang. Zij inspireert ons om de Yin kwaliteit in ons leven en in onze cultuur uit te breiden.

Meer Yin is het adagium

Yin staat voor de innerlijke wereld. Het omvattende, het zachte, ontvankelijke en intuïtieve. Het vrouwelijke principe. Yang staat voor de prikkels van buitenaf en het naar buiten en doelgerichte. Het harde, scheppende, bewegende, logische. Het mannelijke principe. Zoals wij doorgaans leven, is er disbalans ontstaan door overheersing van de Yang eigenschappen. Voor herstel van de balans hebben we meer Yin nodig.

In je relatie merk je Yin aan kwaliteiten als: wij, voelen, de relatie, je verbinden, het lichaam, binnenkant. En Yang aan kwaliteiten als: ik, denken, prestatie, je onderscheiden, verstand/de ratio, buitenkant. De rijkdom van Yin is in het hier-en-nu zijn. Van Yang is dat het doen. De zijnsaspecten van Yin worden in evenwicht gehouden door het toekomstgerichte van Yang.

De helften bestaan niet los van elkaar; ieder draagt de kiem en kracht van het tegenovergestelde in zich. Dit is het stimulerende voor ons liefdesleven en onze persoonlijke ontwikkeling: het besef, dat wat je in de ander ziet, in je partner, een weerspiegeling is van potentieel in jezelf.

Om al deze redenen heet ons werk YinCoaching.

In harmonische wisselwerking zijn de polen op hun sterkst, en vermeerderen zij elkaar. Dan is één-plus-één drie.

Als het evenwicht verstoord is, wordt overheersende yin inactief hulpeloos en onmachtig. Overheersende yang wordt vernietigend, hard en star.